Зелена енергия и пасивни сгради

Защо ежедневно се говори за „пасивни сгради”, енергийна независимост на сгради, намаляване на потрблението  на конвенционална енергия?

В съвременния свят постоянно се търсят нови източници на електричество, гориво, тяхното съхранение и разумно потребление. Една от алтернативите са възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) или производството на ток от слънце, вода, вятър и биомаса. Популярноста на ВЕИ нарасна изключително бързо през последните няколко години и днес е невъзможно да се определи броя на къщите, с инсталирани на покривите фотоволтаични централи, или потребителите на „зелена енергия” по целия свят.

Използването на произвежданите от „Крейн” ООД фотоволтаични системи помага за енергийната ефиктивност и независимост на бизнес сграда, жилищна сграда,както и при пасивни къщи, зелени домове, еко къщи и др. обекти. Също така се осигурява по-здравословен, удобен и чист начин на живот. Не на-последно място произведеният ток гарантира постоянна ниска цена и намалява потреблението на непрекъснато поскъпващата електрическа енергия.