Свят, който ви харесва. С климат, който ви харесва

На 08.10.2012 г. в Лондон бе отбелязно началото на нова кампания „Свят, който ви харесва. С климат, който ви харесва”.

Основна цел на кампанията е да популяризира сред  гражданите  икономически ефективни решения за борба с промените на климата и намаляване на парниковите емисии. Това пък от  своя страна ще доведе и до по-добро качество на живот.

Кампанията ще продължи до края на 2013г. и ще бъде отворена за участие за всички европейски фирми, организации и частни лица, проявяващи интерес към темата.

В тази връзка се споменава, че ЕС планира до 2020 г. намаляване на емисиите с 20%, повишаване на енергийната ефективност с 20% и 20% от произведената енергия да е от ВЕИ.

Осигуряването на устойчива околна среда е седмата от Целите на хилядолетието за развитие на ООН. До 2015г. трябва драстично да бъде намалено разхищението на природни ресурси и да бъдат прокарани принципите за устойчиво развитие в политиките на отделните държави.

В същото време българският енергиен регулатор въведе нова такса за производителите на зелена енергия.

Общоизразеното мнение е, че това решение на ДКЕВР неминуемо ще доведе до влошаване на бизнес средата в България и дори до фалити на част от тези производители.

Относно законосъобразността на решението има запитване към ЕК. Отговор се очаква до 6 седмици след запитването.