StecaGrid Vision

Поискай оферта

Information

Спецификация

Информационен терминал за StecaGrid 10000 3ph

  • Стилен дизайн.
  • Бутони реагиращи на докосване.
  • Мултифункционален-графичен-LCD-дисплей със светодиодно осветление - моментна мощност, произведена енергия, работни параметри, дата, час, сервизна информация.
  • Анимирано визуализиране на произведената енергия.
  • Многоезично меню.
  • Интегриран даталогер.
  • До 20 инвертора на терминал.
  • Информационен терминал - предоставя пълна информация за фотоволтаичната система. Визуализира сумата от мощностите и общата производителност на всички включени към терминала инвертори StecaGrid 10 000 3ph. Отменя необходимостта за проверка на всеки инвертор по отделно и сумиране на произведената електроенергия. Възможно е и визуализиране на данните на отделните инвертори за сравнение по между им.
  • Съхраняване на данни, които при необходимост могат да бъдат възпроизвеждани.
  • Съобщения за проблеми в системата и отделните инвертори се показват в директен текст на екрана.