StecaGrid ALD1 Digital energy meter

Система за мониторинг на StecaGrid 300 и StecaGrid 500.

  • Монтаж на стена чрез DIN шина.
  • LCD дисплей с осветление, 5 мм височина на цифрите.

Поискай оферта