Steca PAx4 Паралелен превключвател

Поискай оферта

Information

Приложение

Steca PAx4

Паралелен превключвател

За паралелно влючване на повече от един инвертор от серията Steca Solarix PI.

*паралелното включване може да бъде на максимум 4 инвертора.
*инверторите задължително трябва да бъдат от един и същи тип.

Параметри

Опция за връзка със соларни контролери Steca Tarom и Steca Power Tarom.

Файл