Steca PA Tarcom Даталогер

 •  

Поискай оферта

Information

Спецификация

ОСОБЕНОСТИ на Steca PA Tarcom:

 •  Настройка на интервали за запаметяване.
 •  Запаметява 8000 позиции в програмирания времеви интервал.
 •  Максимален капацитет за съхранение на данните 4 г. (1 Mbit).
 •  Алармен контакт, който може да се програмира.
 •  Светодиодна индикация за работния статус.
 •  Трансфер на данни посредством: два RJ45 входа; сериен вход RS232; аналогов вход за сензор, като сензор за измерване на слънчевата радиация или сензор за измерване скоростта на вятъра; контакт аларма.

СОФТУЕР TarСom:

 •  Интернет услуга достъпна от целия свят.
 •  Визуализиране на данните от даталогера посредством компютър.
 •  Конвертиране на данните в Excel формат.
 •  Графична визуализация на данните (Стойности спрямо Време).
 •  Анализиране на енергийния поток (Ah) на фотоволтаичната хибридна система.
 •  Конфигуриращ се модем.
 •  Фиксиране на телефонен номер.
 •  Дава команда на даталогера кога да осъществи връзка.
 •  Различни видове аларми.

СЕРТИФИКАТИ:

 •  CE-декларация.
 •  Произведено и разработено в Германия.
Приложение

Steca PA Tarcom

Даталогер

Мониторинг даталогерът Steca PA Tarcom е подходящ за домашни соларни системи, за приложения с висок клас на мощност, за хибридни системи, за които се използват допълнителни генератори, за всякакъв вид телекомуникационни приложения, за употреба в каравани и по време на къмпинг и др. Уредът разполага с възможност за пренос на данни с помоща на кабел, телефонна линия, а също и безжично. Steca PA Tarcom може да се свързва към RJ45 интерфейсния вход на контролерите Tarom и Power Tarom или посредством токовия сензор PA HS200.

Параметри

Даталогерът се предлага в различни варианти:

 •  като обикновен RS232 интерфейс за директно запаметяване и визуализиране на данни посредством PC или лаптоп (PA Tarcom 01);
 •  като даталогер с опционална телефонна връзка (PA Tarcom RMT);
 •  като  даталогер с вграден GSM модем за отдалечено наблюдение (PA Tarcom GSM).

Steca PA Tarcom се доставя с необходимия за него софтуер.

Файл