Мрежови PV системи

 • Крейн ООД – производител и вносител на качествени фотоволтаични модули
 • Най-ниски цени
 • Най-бърза възвращаемост на инвестицията
 • Гаранция за производителност
 • Най-изгодни индивидуални предложения за дома и бизнеса
 • Качествени мрежови инвертори от доказани производители
 • Монтажни конструкции от елуксиран алуминий или от поцинковани профили по индивидуални проекти
 • Гаранционен и следгаранционен сервиз
 • Възможност за сключване на договор за абонаментно обслужване

Мрежови PV системи

ОФЕРТИ

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp

Ново предложение!

Оферта до ключ!

Всички необходими материали, доставка, монтаж и пускане в експлоатация!

Спецификация:

 • 75 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. мрежови инвертор HUAWEI SUN2000-33KTL-A свързване 5 стринг 15 модула
 • 1 бр. Smart meter and monitoring
 •  Арестор и предпазители
 • 1 бр. Табло събирателно IP65
 • 1 бр. Табло AC ГРТ оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 300 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

 

Обща инсталирана мощност Pdc=30,000kWp

Максимална инверторна мощност Pac=30,0kW

 

Цена на комплекта: 10 771,35 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 300,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив, цена 0,09€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - цена 0,09€/ Wp без ДДС

Общо за централата: 0,55€/WP

 

Мрежова фотоволтаична централа 1,1kWp с ограничител за връщане на неизразходваната електроенергия към мрежата

Спецификация:

 • 4 бр. Поликристален ФВ модул 275 Wp
 • 1 бр. Мрежови инвертор 1kW SUN-1000GH (45-90V) с ограничител
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 40 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=1,1kWp

Максимална инверторна мощност Pac=1,0kW

 

Цена на комплекта: 900,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 2,2kWp с ограничител за връщане на неизразходваната електроенергия към мрежата

Спецификация:

 • 8 бр. Поликристален ФВ модул 275 Wp
 • 1 бр. Мрежови инвертор 2kW SUN-2000GH (45-90V) с ограничител
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 40 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

 

Обща инсталирана мощност Pdc=2,2kWp

Максимална инверторна мощност Pac=2,0kW

 

Цена на комплекта: 1210,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 1,60kWp

Спецификация:

 • 4 бр. Монокристален ФВ модул 400 Wp
 • 1 бр. Мрежови инвертор StecaGrid 1500
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 40 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=1,60kWp

Максимална инверторна мощност Pac=1,5kW

 

Цена на комплекта: 1230,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 2,4kWp

Спецификация:

 • 6 бр. Монокристален ФВ модул 400 Wp
 • 1 бр. Мрежови инвертор StecaGrid 2000
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 40 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=2,4kWp

Максимална инверторна мощност Pac=2,0kW

 

Цена на комплекта: 1520,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 3,2kWp

Спецификация:

 • 8 бр. Монокристален ФВ модул 400 Wp
 • 1 бр.  Мрежови инвертор StecaGrid 3011_2
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 40 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=3,2kWp

Максимална инверторна мощност Pac=3,0kW

 

Цена на комплекта: 1880,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 4,4kWp

Спецификация:

 • 11 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. Мрежови инвертор StecaGrid 4200
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 100 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=4,40kWp

Максимална инверторна мощност Pac=4,2kW

 

Цена на комплекта: 2320,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 1,60kWp с модул за оползотворяване на излишната електроенергия за загряване на вода и ограничител за връщане на неизразходваната електроенергия към мрежата

Спецификация:

 • 4 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. Мрежови инвертор Fronius Fronius Galvo 1.5-1 (1ph) свързване 1 стринга х 4 модула
 • 1 бр. Fronius Smart meter 63A-1
 • 1 бр. Регулатор Fronius Ohmpilot 9.0-3 свързване на нагревател до 9kW 1ph(3ph)
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 40 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=1,60kWp

Максимална инверторна мощност Pac=1,5kW

 

Цена на комплекта: 2640,00 €

 

Опции:

 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 3,20kWp с модул за оползотворяване на излишната електроенергия за загряване на вода и ограничител за връщане на неизразходваната електроенергия към мрежата

Спецификация:

 • 8 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. Мрежови инвертор Fronius Galvo 3.1-1 (1ph) свързване 1 стринга х 10 модула
 • 1 бр. регулатор Fronius Ohmpilot 9.0-3 свързване на нагревател до 9kW 1ph(3ph)
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 40 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=3,20kWp

Максимална инверторна мощност Pac=3,1kW

 

Цена на комплекта: 3050,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 4,80kWp с модул за оползотворяване на излишната електроенергия за загряване на вода и ограничител за връщане на неизразходваната електроенергия към мрежата

Спецификация:

 • 12 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. мрежови инвертор Fronius Symo 5.0-3-M (3ph) свързване 1 стринга х 12 модула
 • 1 бр. регулатор Fronius Ohmpilot 9.0-3 свързване на нагревател до 9kW 1ph(3ph)
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 60 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=4,80kWp

Максимална инверторна мощност Pac=5,0kW

 

Цена на комплекта: 3900,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 4,80kWp

Спецификация:

 • 12 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. мрежови инвертор Fronius Symo 5.0-3-M (3ph) свързване 1 стринга х 12 модула
 • 1 бр. Табло оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 60 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

Обща инсталирана мощност Pdc=4,80kWp

Максимална инверторна мощност Pac=5,0kW

 

Цена на комплекта: 3020,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 10kWp

 

Спецификация:

 • 25 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. мрежови инвертор Fronius Symo 10.0-3-M свързване 2 стринг 12 +13  модула   
 • 1 бр. Fronius Smart meter 63A-3
 • 1 бр. Табло събирателно IP65
 • 1 бр. Табло AC ГРТ оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 130 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

 

Обща инсталирана мощност Pdc=10,000kWp

Максимална инверторна мощност Pac=10,0kW

 

Цена на комплекта: 5 450,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 155,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 15kWp

Спецификация:

 • 37 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. мрежови инвертор Fronius Symo 15.0-3-S свързване 3 стринг 12+12+13 модула
 • 1 бр. Fronius Smart meter 63A-3
 • 1 бр. Табло събирателно IP65
 • 1 бр. Табло AC ГРТ оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 180 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

 

Обща инсталирана мощност Pdc=15,200kWp

Максимална инверторна мощност Pac=15,0kW

 

Цена на комплекта: 6 880,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 310,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС

 

Мрежова фотоволтаична централа 20kWp

Спецификация:

 • 50 бр. Монокристален ФВ модул 400Wp
 • 1 бр. мрежови инвертор Fronius Symo 20.0-3-S свързване 4 стринг 12+12+13+13 модула
 • 1 бр. Fronius Smart meter 63A-3
 • 1 бр. Табло събирателно IP65
 • 1 бр. Табло AC ГРТ оборудвано с защити и предпазители IP65
 • 240 м PV кабел 6 мм²
 • Конектори МС4

 

 

Обща инсталирана мощност Pdc=20,000kWp

Максимална инверторна мощност Pac=20,0kW

 

Цена на комплекта: 8 400,00 € без ДДС

 

Опции:

 • Изготвяне на конструктивен и електрически проект, цена 310,00€ без ДДС
 • Монтажна конструкция за покрив или земя – ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС
 • Доставка и монтаж, в България - ориентировъчна цена 0,12€/ Wp без ДДС