Международна специализирана изложба Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници

Заповядайте на щанда ни по време на международната специализирана изложба Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници ( ЕЕ и ВЕИ ) за Югоизточна Европа от 28 до 30 Март в Интер експо център ( IEC ) гр. София. Ще ни намерите в палата №2 щанд №D12.