Хибридна мрежова система за производство на електричество и затопляне на вода.

Крейн ООД изработи и инсталира хибридна мрежова система за производство на електричество и затопляне на вода. Проекта е изпълнен съвместно с Мюнхенския офис на фирма Оберон Концептбау и е инсталирана на първата сертифицирана от института Дармщат, Германия, пасивна къща в България.

Инсталираната електрическа мощност е 3 kWp. а топлинната е 3 560 W това е постигнато с 12 бр. фотоволтаични модула, като само 4 от тях са хибридни ( виж повече ). Предвижда се системата да произвежда 4 MWh електроенергия на година а топлинната енергия ще се използва за затоплянето на 200 л вода.

Предимствата от използването на хибридни фотоволтаични модули са:

  • Спестява се място
  • Подобрява се работата на фотоволтаичните модули
  • Запазва се естетическия вид на фотоволтаичната централа
  • Скъсява се срока за изплащане на инвестицията