Фотоволтаични централи доказани предимства и ползи

Соларните (Фотоволтаични) панели са сглобени на едно място клетки, които преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия. Посредством соларна електроника могат да бъдат изградени автономни или мрежови централи.

Използването им се налага както за намаляване на използваната енергия от първичния източник на електричество така и поради факта, че не малък брой от населението на Земята нямат достъп до електроснабдителна мрежа /по данни извадени от проучване на ЕС става дума за няколко стотици милиона, отнасящо се за всички континенти/

Използването на соларни централи

В микса от енергийни източници част от решението на проблема е използване на соларни централи, но е придружено от много технически решения. Подбирането на оптимални условия, за да може цялата система да работи е част от предизвикателството. И все пак, фотоволтаичните системи остават доста по-добър избор за енергия от петролното гориво, например което е с висока цена, замърсява околната среда и много често е много трудно за дистрибутиране.

  • Докато фотоволтаичните панели използват безплатен източник на енергия – Слънцето. Освен това, че ресурсите за самият добив са нулеви, огромен плюс е и че практически слънчевата енергия е неизчерпаема.
  • Самите панели са лесни за монтаж и могат да бъдат пригодени и за малки домашни фотоволтаични инсталации. Могат да се местят и да се нагаждат спрямо всякакви желания.
  • Не можем да не обърнем внимание и на екологичната гледна точка, където те са абсолютно безвредни. Няма доказани вреди нито върху хората, нито върху животни и растения. Освен това панелите са безшумни и не замърсяват шумово и без това натоварената ни среда.
  • Разходите за присъединяване са почти минимални, там където електроразпределителната мрежа е вече изградена.
  • Както всеки един ресурс, който е с оптимизирано максимално добиване, така и добиването на електроенергия чрез фотоволтаични системи се отразява благоприятно на домакинствата. Ограничаването на разходите повишава жизненият стандарт и заетостта. Допълнително предимство е и създаването на нови работни места – хора, които да се грижат за инсталацията на малки ВЕИ централи. Естествено всички тези икономически стимули за домакинствата, стимулират и икономиката на страната. Макар и косвено, развиването на всеки отрасъл, допринася за положителен икономически ефект.
  • От технологична гледна точка, използването на вече пригодени за други дейности пространства (като покриви на сгради и фасадни соларни модули) спестява алтернативният разход от заемането на плодородни земи.
  • Когато стане въпрос за цената, реакцията е, че първоначалната инвестиция е висока. Макар и така да е, спрямо другите начини за добиване на електроенергия, този предлага неизчерпваем ресурс, което в дългосрочен план значи по-ниска цена спрямо всички изчерпващи се ресурси. Времето за изплащане на инвестиция във фотоволтаична централа, непрекъснато намалява.

Фотоволтаичните системи имат дълъг път за развитие

Въпреки всички тези ползи, фотоволтаичните системи имат дълъг път за развитие и изграждане на доверие в потребителите.

Нулевите разходи за поддръжка и многото години гаранция, които се дават от производителите, допринасят за развиване на мрежата от потребители. Огромно преимущество е и че днес определени системи могат да захранват определени групи от неща – примерно само за осветлението. Така потребителят е 100% сигурен че няма да има никакви разходи за това осветление всеки месец. 

Според проучване, ако се сменят 100 милиона керосинови осветителни тела с фотоволтаични системи, ще се спестят между 2 и 3 милиона евро. Лесното приложение и всичките предимства са сигурен знак, че това ще е технология, която ще става все по-търсена и по-нужна. Фотоволтаичните системи са решението на много проблеми, причинени от индустриализацията и глобализация.