Фотоволтаичен навес от модел “ERGO X” бе произведен и доставен в Швейцария

Фотоволтаичен навес от модел “ERGO X” бе произведен и доставен в Швейцария за нуждите на фамилна къща. Навесът е свързан към електрическата мрежа и ще произвежда електричество необходимо за консумацията на домакинството през светлата част на деня.

Партньор на Крейн в този проект е швейцарската фирма OTB Solaire.