Форум за енергийна ефективност

„Сдружение за развитие на енергийно ефективни решения и алтернативни енергоизточници за домакинства и сгради”  организира Форум за енергийна ефективност.

Срещата ще се проведе на 07.03.2014г в Интер Експо център – София.

Темите са актуални! Заповядайте!