Автономна хибридна система за производство на електричество и затопляне на вода

Често получаваме въпроси „ може ли да монтираме фотоволтаична система и да се откачим от енергото“, ДА и теоретично и практически е възможно.

На каква цена?

Разбира се ще спестим цената за да не се губи интереса към следващите редове и технологията.

Примера в тази система е точно такъв, От Кан-Вип ООД - www.kan-vip.com се обърнаха към нас за да участваме в тяхния проект за „Автономен дом“ на територията на киноцентър „Бояна“, като доставчик на фотоволтаичната част, PVT модули и соларна електроника, и няколко месеца по-късно автономната къща е факт. Разполага с 16 хибридни PVT модула, които произвеждат електрическа енергия и затоплят 300 л. бойлер с необходимата за битовите нужди вода.

Системата разполага с функция „размразяване“ което премахва необходимоста от почистване на сняг от модулите през зимните месеци.

При недостатъчно слънцегреене или влошени условия за производство на енергия от слънцето към системата може да се добави генератор и всичко това да се контролира автоматично от соларна електроника на Steca.

Накратко, има възможност и технологии всеки да осъществи и най-дръзките си мечти и то на все по-размуна цена.