Соларни покриви

Соларните покриви са подходящи за фирми и частни клиенти които целят да намалят месечните си сметки за електричество. За изграждането им е необходимо обекта да бде свързан с електропреносната мрежа, тъй като инвертора следи параметрите на „мрежата“ и „инжектира“ произведения ток от фотоволтаичните модули. Постепенното намаляване на преференциалните изкупни цени и повишаващите се продажни цени на електроенергия направиха от фотоволтаичната централа добра и дълновидна инвестиция с приемлив срок на изплащане. В зависимост от особенностите на обекта, мощност на ФЕЦ и начина на финансиране срока за изплащане на инвестицията е между 5 и 7 години ( и се очаква да намалява ). Други от безспорните предимства на мрежовата ФЕЦ е почти нулевата стойност за подръжка което гарантира ниска себестойност на всеки произведен и консумиран киловат час електричество за период надхвърлящ 20 години.

Екипът ни е готов да предложи индивидуални оферти съгласно даденостите на Вашата сграда, но предлагаме на вниманието Ви и няколко готови решения, както за скатен така и за индустриален покрив.