Мрежова фотоволтаична централа 30kWp

Поискай оферта

Information

Спецификация
  • 66 бр. Монокристален модул 450 Wp 1 бр.
  • Мрежов инвертор HUAWEI SUN2000-30KTL-M3
  • мониторинг
  • монтажна конструкция
  • електрически проект и конструктивно становище
  • доставка и монтаж

Обща инсталирана мощност Pdc = 29,7 kWp

Максимална мощност на инвертора Pac = 30 kW