Сертификат за производство на качествени фотоволтаични модули

Сертификат за качество на Крейн ООД.