PVT Модули за електричество и затопляне на вода

Хибриден соларен модул 250 Wp

СОЛАРЕН МОДУЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ТОПЛА ВОДА

Този модул едновременно извършва две функции - произвежда електричество и затопля вода.

Той е комбинация от...