Производство

Крейн ООД е специализирана компания за производство на фотоволтаични панели по технология моно- и поликристал.

Производствената ни линия е с годишен капацитет от 2 MW и дава възможност да се произвеждат фотоволтаични модули, намиращи приложение в разнообразни типове соларни системи – автономна, мрежова и хибридна.

Въпреки че в произвежданите от Крейн ООД соларни модули се влагат качествени материали от доказани производители, нашите инженери са разработили и внедрили Система за контрол на процесите /контролиран процес/. Това гарантира постоянството на произведените от нас фотоволтаични модули през годините на експлоатация.

Фирмата е насочила усилията си в разработването на соларни системи, чрез които да се осигури рентабилен и икономичен източник на електрическа енергия.

Амбициите на фирмата да следва тенденциите на развитие на фотоволтаици в световен мащаб я правят надежден партньор. Ние осигуряваме на нашите клиенти конкурентни цени и условия срещу високо качество на продуктите и безупречно обслужване. С наша помощ инвеститорите и компаниите могат да реализират своите идеи и фотоволтаични проекти.