Микро мрежова соларна система 500 Wp

Какво е?

Микро мрежовите соларни системи проектирани от Крейн ООД произвеждат електричество за директна консумация от домакинството, офис сграда, малко предприятие или за продажба към ЕРП дружеството по установения ред. Проектирани са да бъдат монтирани към фасади,плосък или скатен покрив, над прозорци, тераси, градини, навеси – местата които са огрявани от слънцето. Произвеждания ток може да бъде използван за намаляване на месечните сметки за електричество.

 

Как работи?

Към фотоволтаичния модул се свързва микроинвертор който преобразува произведения от фотоволтаичния модул прав ток в променлив 220 V / 50 Hz. По този начин произведения от мини соларната система ток може да се използва за пълно или частично задоволяване на нуждите на електроуреди, или по определиня за продажбата към ЕРП-то ред.    

 

Къде могат да се използват?

Микро соларните централи могат да бъдат монтирани на скатни или плоски покриви, южни фасади, тераси, градини, прозорци, навеси и други слънчеви места.

 

От кого могат да се използват?

Всеки един може да стане производител.

 

Защо, микро соларна електроцентрала?

Защото се цената на която ползвате всеки произведен kWh електрическа енергия за следващите 25 години ще бъде непроменена.

 

Спецификация:

2 бр. Фотоволтаични модула х 250 Wp. или обща мощност 500 Wp.

1 бр. микроинвертор Enecsys SMI-S480W-60

1 бр. инсталационен кабел 5 м.

8 бр. монтажни клеми

10 години продуктова гаранция