Mеждународна специализирана изложба Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници ( ЕЕ и ВЕИ )

От 13 до 15 Април в Интер експо център ( IEC ) гр. София ще се проведе международна специализирана изложба Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници ( ЕЕ и ВЕИ ) за Югоизточна Европа. Ще ни намерите в палата №1 щанд №48, където ще бъдат изложени произвежданите от нас фотоволтаични модули и соларен паркинг навес.