Хибридна система за производство на електричество и затопляне на вода.

Крейн ООД съвместно с „Solaris Energy Systems” и  „Complete Green Solutions” доставиха и изградиха хибридна соларна система за прозводство на електричество и загряване на вода в стара английска ферма до Ковънтри. Изполвайки комбинирания фотоволтаичен модул се намери решение на два казуса при ограничено пространство и по този начин се подобри енергийната ефективност на “Home farm Bryan“. Погрешно е възприятието, че новите технологии са само за модерни и нови сгради. Интегрирането им е възможно и на стари сгради, както и в селскотстопански обекти, където често сме свидетели на затруднено и дори липса на електрозахранване.

Чрез новата си придобивка “Home farm Bryan” ще намали потреблението на конвенционален ток от електропреносната мрежа, което ще доведе до реален икономически ефект без да се влошават условията или да се правят безмислени икономии на електричество, но в същото време ще се погрижат и за заобикалящата ги околна среда - чиито блага използват ежедневно.