Помпите са разработени и пригодени за захранване чрез произведеното електричество от  соларните модули. Те се свързват и функционират с помощта на специално разработен контролер с вградено устройство за следене на  максимална точка на производство ( MPP tracker ), което гарантира оптимална работа на системата при всякакви времеви условия (дори и в облачно време системата може да работи при условие, че е налична достатъчна слънчева радиация за производство на електрическа енергия от соларните модули)

Чрез комбинацията между фотоволтаичните модули, контролера и соларната помпа Вие имате една абсолютно самостоятелна и надеждна система за добив на вода.

Включените в комплекта сензори за нивото на водата допълнително защитават соларната помпа и спомагат за правилното и функциониране.

Когато модулите започнат да произвеждат електроенергия, помпата черпи вода като добивът и се увеличава с увеличаването на радияцията. Добитата вода може да бъде съхранена в резервоар от който да бъде използвана по всяко време за различни нужди като поене на животни, поливане и др., дори когато при залез слънце помпата престане да работи.

 

ПРЕДИМСТВА:

  • Независима система от електропреносна мрежа
  • Подходяща за използване в отдалечени райони
  • Децентрализирана система гарантираща висока ефективност
  • Намалява разходите за добиване на вода.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Отдалечени райони
  • Малки системи за напояване

 

Соларни помпи за вода