Автономна хибридна ФВ система 4 kWp за едновременно производство на електричество и за затопляне на 500 л вода

16 x CPVT60P250 – 250Wp, обект Бояна, София