Автономна хибридна ФВ система 2,12 kWp за едновременно производство на електричество и за затопляне на 80 л вода

6 x CPV60P270 – 270Wp  и 2 x CPVT60P250 – 250Wp, обект Батишница, Русе