3kWp хибридна ФВ система за едновременно производство на електричество и за затопляне на 200 л вода

8 бр ФВ модул CPV60P250 – 250Wp и 4 бр хибриден ФВ модул CPVT60P250-250Wp
Обект с. Марково, Пловдив