Инвертори

Към StecaGrid 10000 3ph могат да се присъединяват всички видове монокристални, поликристални и някои тънкослойни фотоволтаични модули, от един и същи вид. С употребата му влиянието на фотоволтаичната централа върху симетрията на мрежата остава в...