StecaGrid 10000 3ph Трифазен инвертор

Към StecaGrid 10000 3ph могат да се присъединяват всички видове монокристални, поликристални и някои тънкослойни фотоволтаични модули, от един и същи вид. С употребата му влиянието на фотоволтаичната централа върху симетрията на мрежата остава в миналото. Произведената електрическа енергия винаги се отдава към електропреносната мрежа, симетрично разпределена между три фази. 

 • Унистринг-концепция.
 • Лесен монтаж.
 • Монтаж на стени посредством метална планка.
 • Подходящ за външен монтаж.
 • Дълъг експлоатационен период.
 • Фазова разлика по-малка от 4,6kW.
 • Разнообразни възможности за включване - 350V до 845V и максимален входящ ток 32А.
 • Пет двойки МС4-щекери за присъединяване на стринговете на фотоволтаичния генератор.
 • Висок коефициент на полезно действие.
 • Широк диапазон на входното напрежение.
 • Повишена експлоатационна сигурност посредством специална схема на включване.
 • Интегриран DC-шалтер.
 • Масивен метален корпус.
 • Защита при висока температура посредством редуциране на входящия ток.
 • Цветен светодиод, показващ работния статус.
 • Опция - включване на мониторинг терминал StecaGrid Vision.
 • Опция - мониторинг посредством даталогери WEB'log.
 • 5 години гаранция.
 • Опция за удължение на гаранцията на 10 години.