Steca Tarom 4545, 4545-48

Заряден контролер Steca Tarom 4545 е нова усъвършенствана версия в своя мощностен клас. С помощта на  графичен дисплей може да се получи информация за всички важни параметри на системата, както и да се конфигурира контролера според спецификата на фотоволтаичната система.

Повишената функционалност прави контролерът подходящ за всяка една система.Чрез определяне състоянието на зареждане на акмулаторните батерии, значително се оптимизира управлението на системата, предпазвайки акумулаторите. Моделът е най-добрият избор за системи до 2.400 Wp с напрежения 12 V, 24 V и 48 V.

В интегрирания даталогер съхраняват всички важни параметри на системата, които могат да бъдат прочетени през отворения порт Steca RS232. Като опция  към контролера може да се свърже и външен температурен сензор.

Могат да бъдат конфигурирани и двата допълнителни контакта за включнате по време – за включване на нощна светлина, за стартиране на генератори или за управление на енергийния излишък.

 

 • Хибриден-контролер
 • State of charge determination (SOC)
 • Автоматично синхронизиране на напрежението
 • ШИМ-управление
 • Многостепенна зарядна технология
 • Праг на изключване на товара в зависимост от състоянието на заряд
 • Автоматично вкючване на товара
 • Температурна компенсация
 • Заземяване на положителната или отрицателната страна на дадена клема
 • Innovative data logger
 • Функция нощна светлина
 • Функция самотестване
 • Месечно поддържащо зареждане
 • Интегриран брояч на електроенергията
 • Два програмируеми мултифункционални контакта
 • Защита от презареждане
 • Защита от дълбок разряд
 • Защита от размяна на полюсите
 • Защита от размяна на полюсите посредством вътрешен предпазител
 • Автоматичен електронен предпазител
 • Защита от късо съединение на товара и фотоволтаичния панел
 • Защита от работа на празен ход без акумулатор
 • Защита от обратен ток през ноща
 • Защита от прегряване и пренатоварване
 • Изключване на консуматора при пренапрежение на акумулатора
 • Мултифункционален-графичен-LCD-дисплей със светодиодно осветление
  - за работни параметри, съобщения за смущения във функциите на уреда

Опции

 • Външен температурен сензор
 • Контакт аларма

Сертификати

 • CE-декларация за съответствие
 • Произведено в Германия
 • Разработено в Германия
 • Произведено според ISO 9001 и ISO 14001
Соларна електроника STECA: