Steca PAx4 Паралелен превключвател

Steca PAx4
Паралелен превключвател

За паралелно влючване на повече от един инвертор от серията Steca Solarix PI.
*паралелното включване може да бъде на максимум 4 инвертора.
*инверторите задължително трябва да бъдат от един и същи тип.

Опция за връзка със соларни контролери Steca Tarom и Steca Power Tarom.
 

Соларна електроника STECA: