Фотоволтаични модули за директно свързване към електрическата мрежа

Изложен на слънчева светлина модула произвежда електрическа енергия, която директно се инжектира в електропреносната мрежа. Това дава възможност да спестите или напълно да се разделите със сметките за електричество.

Накратко предимствата на модула могат да се обобщят с няколко думи - високоефектвен, надежден, с бърз и лесен монтаж.