Микро мрежови соларни системи

Микро мрежовите соларни системи проектирани от Крейн ООД произвеждат електричество за директна консумация от домакинството, офис сграда, малко предприятие или за продажба към ЕРП дружеството по установения ред. Проектирани са да бъдат монтирани...

Микро мрежовите соларни системи проектирани от Крейн ООД произвеждат електричество за директна консумация от домакинството, офис сграда, малко предприятие или за продажба към ЕРП дружеството по установения ред. Проектирани са да бъдат...