Инвертори

StecaGrid 300/500

Инверторите от тази серия са подходящи предимно за малки фотоволтаични системи от 300 до 3 600 W.

StecaGrid 300 номинална мощност от 300 W.

StecaGrid 500 номинална мощност от 500 W.

StecaGrid 2000+ Многофазен инвертор

Инверторът  StecaGrid 2000+ е подходящ за приложение във фотоволтаични системи от 2000 W нагоре - покривни системи на еднофамилни къщи или индустриални сгради при различна ориентация на покривната площ и наличие на частични засенчвания.

...

StecaGrid 2010+ Master и StecaGrid 2010+ Slave

Инверторът  StecaGrid 2000+ е  подходящ за приложение във фотоволтаични  системи от 2000 W нагоре - покривни системи на еднофамилни къщи или индустриални сгради при различна ориентация на покривната площ и наличие на частични засенчвания.

...

StecaGrid 4213, StecaGrid 5513, StecaGrid 7013, StecaGrid 8513, StecaGrid 10013

Гъвкави, мощни и ефективни

Благодарение на широкия си обхват на входното напрежение и различните класове на мощност, coolcept fleX XL е...