StecaGrid ENS26 Автоматичен монофазен прекъсвач

Поискай оферта

Information

Спецификация

Система за мониторинг на StecaGrid 300 и StecaGrid 500

  • Устройството отговаря на стандартите DIN VDE 0126-1-1.
  • Сигурно и безопасно свързване на децентрализирани системи за производство на електрическа енергия към електропреносната мрежа с мощност до 5,75 kW. 
  • Следене на параметрите на електропреносната мрежа на монофазни фотоволтаични системи. 
  • Следене за пренапрежения и падове на напрежението, отклонения на честотата и скокове на импеданса на електропреносната мрежа.
  • Гарантира допълнителна сигурност като предотвратява нежелано функциониране на фотоволтаичната система като автономна при повреда или изключване на електроподаването в електропреносната мрежа.
  • При отпадане на мрежовото напрежение уредът прекъсва електроподаването от фотоволтаичната система към електропреносната мрежа, като  по този  начин предотвратява образуване на островно захранване в мрежата.
  • Две релета - всяко е оразмерено за максимален ток на консумация 25А. Разстоянието между контактите на релетата отговаря на пренапрежения от клас 2 при 250 V AC.
  • Двуканална система - надеждна защитна функция.  При наличие на смущение всеки от каналите може да прекъсне връзката независимо от другия. Взаимното следене на каналите се извършва с цел повишаване на сигурността при  смущения в електропреносната мрежа, в съответствие със стандарт DIN VDE 0126.