Първият навес от модел „SIMPLE” бе доставен и монтиран в Белгия.

Белгия навесПървият навес от модел „SIMPLE” бе доставен и монтиран в Белгия.

Соларния навес е монтиран в частен двор в 3071 Kortenberg, близо до Брюксел.

Партньор на Крейн в този проект е белгийската фирма AWL-technics.