Покривните Фотоволтаични инсталации на път да бъдат разрешени

   Държавният Енергиен Регулатор ДКЕВР публикува на страницата си становище , според което се облекчава процедурата по присъединяване на Фотоволтаични системи с малки мощности към електропреносната мрежа.  

    В момента не се присъединяват мощности от ВЕИ поради недостатъчен капацитет на съществуващата мрежа.  

    Очаква се да бъдат направени и други промени и създаване на нови правила , които да спомогнат реализирането на тези проекти.