Мрежови

Конфигураторът StecaGrid служи за оразмеряване на правотоковата страна на соларни системи. Програмата дава възможност да се симулират комбинации от модули на различни производители с инверторите от серията Steca­Grid с цел...

StecaGrid Connect User дава представа за качеството на работа на системата в инверторите.

Данните за:

  1. напрежение, ток и мощност от фотоволтаичния генератор;
  2. напрежение и...

Към StecaGrid 10000 3ph могат да се присъединяват всички видове монокристални, поликристални и някои тънкослойни фотоволтаични модули, от един и същи вид. С употребата му влиянието на фотоволтаичната централа върху симетрията на мрежата остава в...