Мрежови

Към StecaGrid 10000 3ph могат да се присъединяват всички видове монокристални, поликристални и някои тънкослойни фотоволтаични модули, от един и същи вид. С употребата му влиянието на фотоволтаичната централа върху симетрията на мрежата остава в...

Конфигураторът StecaGrid служи за оразмеряване на правотоковата страна на соларни системи. Програмата дава възможност да се симулират комбинации от модули на различни производители с инверторите от серията Steca­Grid с цел...

StecaGrid Connect User дава представа за качеството на работа на системата в инверторите.

Данните за:

  1. напрежение, ток и мощност от фотоволтаичния генератор;
  2. напрежение и...